U bevindt zich hier
HomeZorgcampusRustoord Kastanjebos
Rustoord Kastanjebos
Bekijk onze brochure door hier te klikken.
Afbeelding ontbreekt

Wonen in het rustoord Lemberge

De stap om in een rustoord te gaan wonen is een ingrijpende gebeurtenis die vaak gepaard gaat met tegenstrijdige gevoelens. Hoewel het leven in een gemeenschap een aantal praktische beperkingen met zich meebrengt, wegen die voor veel bejaarden niet op tegen de voordelen. Onze residenten voelen zich veilig en waarderen de goede zorg die hen omringt. Er heerst in ons rustoord een huiselijke sfeer en er is ruimte voor heel wat activiteiten, waar iedereen vrijblijvend kan aan deelnemen.

Zorg op maat

In het rustoord van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge verblijven zowel valide als meer zorgbehoevende mensen. Om de zelfredzaamheid en eigenwaarde van elke resident te stimuleren, bieden wij zorg op maat en stimuleren wij de zelfstandigheid. Wie nog goed te been is, heeft nu eenmaal andere behoeften dan wie zorgbehoevend is. Dat geldt ook voor de gevoelswereld, die bij veel bejaarden zeer intens kan zijn.
Een bijkomend voordeel van het zorgcentrum is de nabijheid van een gespecialiseerde ziekenhuisafdeling, waar vooral revalidatie centraal staat.

Gekwalificeerd personeel

In het rustoord staan een hoofdverpleegkundige, een ergotherapeut en een team van gemotiveerde zorgverleners dagelijks klaar. Ze worden bijgestaan door de mensen van de onderhoudsploeg en de technische dienst, die ook vaak en vooral graag met de bewoners in contact komen.
De eigen huisarts en paramedici kunnen steeds aan huis komen.

Een familiale omgeving

Een gezellige kamer, indien u dat wenst met eigen meubilair

Gezelligheid begint in de eigen omgeving. Er zijn in ons rustoord 78 éénpersoonskamers en 4 flatjes, die de bewoners zoveel mogelijk zelf kunnen inrichten. Activiteiten die we binnenshuis organiseren gaan door in de polyvalente ruimte.

Begeleiding en ontspanning

De behoeften van de bewoners zijn anders dan vroeger en zullen ook in de toekomst voortdurend evolueren. In de polyvalente ruimte organiseren de animatoren tal van activiteiten die de zelfredzaamheid ondersteunen en bovendien een aangename bezigheid vormen. Er zijn kook- en knutselactiviteiten, optredens,... We gaan ook zo vaak mogelijk buitenshuis.

Gebruikersraad

Een actieve gebruikersraad vergadert op vaste tijdstippen over onderwerpen die onze bewoners zelf op de agenda plaatsen. Wie liever niet in de raad zetelt kan ook een familielid vragen. Op deze manier wordt het wederzijds begrip bevorderd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook het menu voor de komende periode vastgelegd. Er ligt steeds een verslag ter inzage op de afdeling. Op eenvoudig verzoek kan dit verslag ook opgestuurd worden.

Suggesties of bedenkingen?

De meest logische weg is dat een resident zich richt tot het verzorgend personeel. Onze ervaring leert ons echter dat niet iedereen zich even gemakkelijk uit. Wij staan daarom altijd open voor een gesprek met familieleden of vrienden.