U bevindt zich hier
HomeZorgcampusRust- en verzorgingstehuis (RVT)
Rust- en verzorgingstehuis (Rietvijver, Biezenweide, Dries)
Bekijk onze brochure door hier te klikken.

In een RVT of rust- en verzorgingstehuis verblijven bejaarden die zwaar zorgbehoevend zijn. Ook dementerenden vinden in ons zorgcentrum een warme thuis. Omdat de mogelijkheden van elke bewoner zeer verschillend zijn, is onze zorg dat ook. Wij proberen de meest actieve mensen te stimuleren in hun dagdagelijkse bezigheden via ADL (Activiteiten van het Dagdagelijkse Leven). Als dat niet meer kan, dan gaan we over op PDL (Passiviteit in het Dagdagelijkse Leven).
Het rust- en verzorgingstehuis van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge is een thuisvervangend milieu. Wij streven ernaar dat alle bewoners zich hier veilig en geborgen voelen.

Zorg op maat

Het RVT bevindt zich op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Er zijn drie afdelingen met in totaal 99 bedden in een aangepaste accommodatie. Op het gelijkvloers van de nieuwbouw is een circulaire gang en een binnenplaats, waar de bewoners een 'veilige' wandeling kunnen maken. We beschikken over speciale baden waarin we aan bedlegerige mensen een aangename ontspanning kunnen bieden.
Op deze afdeling is ook plaats voor demente personen. Het beeld dat zij er enkel maar binnenskamers gehouden worden behoort tot het verleden. Mits een goede toepassing van diverse methodieken kan het proces van dementering immers vertraagd worden en kan de levenskwaliteit langer gegarandeerd blijven.

De coördinerend raadgevend arts volgt de medische activiteiten op en stemt de zorgdossiers op elkaar af. In geval van problemen treedt zij/hij op als raadgever. Veel vragen kunnen echter behandeld worden op de familieraad, die regelmatig samenkomt. Onze werking en activiteiten worden er uitgebreid toegelicht. Er is ook altijd ruimte voor suggesties.

Passiviteit in het Dagelijkse Leven (PDL)
afbeelding ontbreekt

Voor wie zelfzorg, zelfredzaamheid en een actieve betrokkenheid niet meer mogelijk zijn, biedt het multidisciplinair team een zorgpakket aan. Hierin staan de 'warme zorg' en comfort centraal. We maken hierbij gebruik van de PDL-versie. PDL (Passiviteit in het Dagelijkse Leven) staat voor het 'leefbaar omgaan' met de zorgvrager, wat in de praktijk betekent dat de bewoner zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de verzorging. Dit gaat van het voorkomen van doorligwonden tot het zoeken naar een acceptabele manier om iemand te transporteren.
Het comfortpakket omvat zeven aandachtspunten: wassen - verschonen - aankleden/uitkleden - eten - liggen - zitten - transfer. Ze worden ingevuld naargelang de mogelijkheden of behoeften van de resident.

Aandachtspersonen-werking

De residenten van onze RVT zijn niet allemaal even mondig en daardoor vaak volledig op de goede zorgen van derden aangewezen. Om erover te waken dat iedereen af en toe ook wat extra aandacht krijgt, werken we met 'aandachtspersonen'. Onder coördinatie van de ergotherapeut krijgt het verzorgend personeel en zelfs het onderhoudspersoneel een bewoner toegewezen. Voor hem of haar trekken zij dan af en toe wat extra tijd uit.

Ergotherapie, begeleiding en ontspanning

Met de nodige ondersteuning kunnen onze bewoners heel wat meer dan ze denken. We maken samen soep, eten oliebollen in de cafetaria of knutselen voor de feestdecoratie. Op die manier blijven de residenten zinvol bezig en houden ze er een goede oefening aan over. Af en toe plannen we zelfs een uitstap, zodat we met z'n allen van het gezonde buitenleven kunnen genieten.

Palliatieve werking

Veel ouderen - en vooral de zieken - hebben angst voor therapeutische hardnekkigheid. Ze willen zo lang het kan in hun vertrouwde omgeving blijven en waardig sterven. Het is niet altijd makkelijk om dit onderwerp ter sprake te brengen, maar evenmin is het zinvol om erover te zwijgen. Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge is bijzonder sterk op het vlak van palliatieve zorg. De palliatief coördinator heeft een visie ontwikkeld die (uit)gedragen wordt door de gehele instelling. Een groot deel van onze zorgverleners heeft een palliatieve opleiding gevolgd. Uit de vele positieve reacties van vrienden en familieleden weten we dat onze werking deugd doet en dat ze de moeilijke dagen draaglijker maakt.
Op onze jaarlijkse herdenkingsdag ontmoeten we familieleden van onze overleden bewoners. Het is telkens weer een drukbezochte dag vol levendige herinneringen.

Op al onze activiteiten bent u, als familieleden of vrienden, van harte welkom. Wij willen ook aan de bezoekers het gevoel geven dat ze bij onze residenten 'thuis' op bezoek komen. twee keer per jaar is het in ons zorgcentrum echt feest: op onze zomerse barbecue en ter gelegenheid van onze sfeervolle kerstmarkt.
Valid XHTML 1.0 Transitional

Valide CSS!