U bevindt zich hier
HomeZorgcampusGespecialiseerde ziekenhuisafdeling (SP)
Gespecialiseerde ziekenhuisafdeling (SP)
Bekijk onze brochure door hier te klikken.
Afbeelding ontbreekt

SP is een specialisatiedienst voor de tijdelijke verzorging en revalidatie van chronische zieken. Het is een ziekenhuisafdeling waar mensen langer kunnen verblijven dan gewoonlijk het geval is. Wij willen op deze afdeling een hoogstaande, aangepaste en respectvolle verzorging geven voor zowel revaliderende, zieke of terminale patiënten.
Onze patiënten krijgen gedurende hun verblijf een actieve revalidatie, ADL en bezigheidstherapie.
ADL staat voor Activiteiten van het Dagelijkse Leven, een training waarbij het dagdagelijkse functioneren op punt wordt gesteld, met een oog op een terugkeer naar het thuismilieu of een verblijf in een rustoord of RVT.

Open sfeer

Wie geconfronteerd wordt met een chronische of zelfs terminale ziekte, staat voor een lange en moeilijke verwerkingsperiode. Wij willen in een open en humane sfeer met onze patiënten en hun omgeving aan dit verwerkingsproces bouwen. We hechten daarom veel belang aan goede communicatie, inspraak en overleg.
Onze medewerkers zijn ervaren en gekwalificeerd, ze plegen ook regelmatig teamoverleg met de bevoegde artsen.

Gekwalificeerde medewerkers bieden zorg op maat

Omdat het ziektebeeld van onze patiënten zeer verscheiden is, is onze zorg dat ook. Wij streven immers naar zorg op maat van elke patiënt. Onze verplegenden en verzorgenden hebben oog voor de vele noden van de mensen en streven ook technisch naar de beste verzorging. Ze werken nauw samen met de internisten/geriaters.

Tot ons multidisciplinair team behoren ondermeer een verantwoordelijke diabetes, een verantwoordelijke wondzorg, kinesisten en ergotherapeuten. Al deze teamspelers werken samen revalidatieprogramma's op maat van de individuele patiënt uit. Een logopedist(e) behandelt patiënten met spraakstoornissen of slikproblemen. De diëtiste begeleidt haar patiënten tijdens het verblijf. Zelfs na het ontslag kan zij voor aangepast voedingsadvies zorgen.

Ook het onderhoudspersoneel draagt op onze dienst een steentje bij. Zij onderhouden vaak goede contacten met de patiënten en houden de kamers altijd netjes.

Animatie en revalidatie

Voor elke patiënt wordt een individueel revalidatieprogramma opgesteld. Onder leiding van een deskundig kinesist en logopedist wordt dagelijks geoefend. Onze ergotherapeuten begeleiden de patiënten bij het terug aanleren van ADL (Activiteiten van het Dagdagelijkse Leven) en zorgen voor de nodige ontspanning. Er zijn optredens, kook- en knutselactiviteiten en we nemen ook deel aan de jaarlijkse barbecue en kerstmarkt.

Palliatieve werking

Een deel van onze patiënten kan na een intensieve revalidatie terug naar huis, terwijl anderen bij ons verblijven in afwachting van een plaats in een rustoord of een RVT. Maar ook terminaal zieken laten wij niet in de steek. Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge heeft een ruime ervaring op vlak van palliatieve zorgen. Veel van onze zorgverleners hebben, onder supervisie van de palliatieve coördinator een opleiding gevolgd en we genieten opvallend veel erkenning in de professionele wereld. Uit de vele positieve reacties van vrienden en familieleden weten we bovendien dat onze werking een oprechte steun betekend in moeilijke dagen.

Een geïntegreerd zorgbeleid

Door de unieke integratie van ROB, RVT en SP kan het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge een brede zorg aanbieden aan de eigen bewoners en daarbuiten.
Onze intensieve samenwerking met andere zorgondernemingen, zoals het AZ Maria-Middelares te Gent, staat dan weer gerant voor een professioneel platform, waar wij onze aanpak aan de snelle evolutie in de medische sector kunnen toetsen.