U bevindt zich hier
Home Algemeen Historiek
Historiek

Ons zorgcentrum werd opgericht in 1926, toen was dit een lazaret. Een lazaret was een soort van ziekenhuis waar mensen met overdraagbare ziekten afgezonderd en verzorgd werden. Deze afzondering was noodzakelijk om te voorkomen dat de rest van de bevolking besmet raakte. De constructie van het gebouw was helaas niet heel goed. Er waren er al snel gebreken aan het gebouw. De toenemende medische zorgen konden onmogelijk toegediend worden binnen de bestaande infrastruktuur. Ook de wachtlijsten werden steeds langer. Door al deze problemen besloot men op 19 september 1930 het Lazaret om te bouwen naar een Hospitaalsanatorium. Het sanatorium moest de functie van het Lazaret overnemen en de nieuwe medische zorgen kunnen toedienen. Verder diende het nieuwe complex voldoende groot voorzien te worden om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen.

30 jaar na deze verbouwing tot sanatorium voldeed het gebouw niet meer om de nieuwe noden te beantwoorden. Daarom werd in 1969 een V-dienst gebouwd. Deze nieuwe dienst had 96 bedden ter beschikking en diende voor zieken met langdurige aandoeningen. In datzelfde jaar werd er ook nog een vleugel bijgebouwd met nog eens 60 bedden. Deze vleugel werd officieel geopend in het jaar 1978. Eind 1978 telde de zorgcampus 156 bedden.

In 1987 volgde een grote aanpassing. Voor het eerst werden er 'niet-besmettelijke' zieken opgenomen. De V-dienst werd geconverteerd naar een SP-dienst. Eveneens werd de gehele instelling heringericht. Om met de evolutie mee te gaan werd er in 1980 beslist om een rustoord te bouwen. Dit rustoord werd in 1988 in gebruik genomen en wordt nu nog steeds gebruikt. In 1990 drong er zich een nieuwe bouwfase op. Het vroegere sanatorium voldeed niet meer aan de uitbatingsvoorwaarden en werd daarom vervangen door een nieuwbouw RVT-complex (Rust- en verzorgingstehuis) met 60 bedden. Dit complex werd in 2000 officieel geopend.

Na al die jaren telt onze zorgcampus nu 242 bedden. Onze doelstelling is de zorg voor bejaarden ongeacht de graad van zorgbehoefte enerzijds en een verlengde hospitalisatiedienst met het oog op revalidatie anderzijds.